Ц Е Н О Р А З П И С  

ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП НА ДОМАШНИ АБОНАТИ

ПРЕДОСТАВЕН ОТ “БРЕЗИТЕ 2005” – АРДИНО

в сила от 01.01.2021 год.

максимална скорост Download < Internet + BG peering > до 40 Mbits

максимална скорост Upload < Internet + BG peering > до 40 Mbits

по-високи скорости и бизнес абонати са по договаряне

========================================================================================================================

достъп по LAN

         -        МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ДОСТЪП                                   - 15 лв.

 =======================================================================================================================

достъп по безжичен път WiMAX

         -        МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ДОСТЪП                                  - 20 лв.

 ========================================================================================================================

важно!    

 • услугата е предплатена и срока за плащане е до 5 число на всеки месец

 • спирането става автоматично в края на предплатения период

 • абонат който не желае да бъде спиран автоматично поддържа една предплатена такса

 • Абонат който прескочи с неплащане месечна такса

   задължително заплаща следващата месечна такса              - 20 лв.

 • Абонати, които имат вируси на компютрите си и пречат на останалите в мрежата ще бъдат изключвани без предупреждение.

 • Абонати, на които компютъра е включен в контакт, който не е занулен, ще бъдат изключвани от мрежата.

 • Абонат изключен от мрежата за период не по-голям от 3 месеца заплаща 5 лв. при включване.

 • Абонат изключен от мрежата за период от 3 до 6 месеца заплаща 10 лв. при включване.

 • Абонат изключен от мрежата за повече от 6 месеца губи всички права.

 • Интернета се спира само в офиса с едномесечно предварително писмено предизвестие лично от абоната.

СЪВЕТИ

Когато нямате интернет не бързайте да звъните по телефона в офиса. Първо се опитайте да локализирате проблема, така по бързо ще отстраним аварията. Ето няколко неща, които сами може да направите.

 • Проверете дали мрежовият кабел е включен в мрежовата карта. Повечето карти имат светодиод, ако свети означава, че има връзка към устройството от което получавате интернет. Ако не свети, извадете конектора и пак го включете в мрежовата карта.

 • Проверете състоянието на картата в контролния панел на Windows. Възможно е софтуерно да сте забранили използването й, разрешете я.

 • Ако сте с РУТЕР, спрете захранването му от адаптера за около 5 секунди и го включете отново.

Има още доста причини поради които може да нямате интернет, но това са по разпространените. Сега вече може да се обадите по телефона и да кажете какво сте констатирали.

ЗАПОМНЕТЕ !!!

  1. Никой от фирмата не е длъжен да ви ремонтира компютъра безплатно.
  2. Повредите по компютъра ви се отстраняват за ваша сметка.
  3. Посещение при клиент се заплаща.
  4. Не сме длъжни да даваме безплатни консултации по телефона.
  5. Звънете в офиса САМО, когато нямате Интернет.

  Ако компютъра ви въобще не тръгва - не ни звънете, занимаваме се само с Интернет.

  Ако нямате звук на Скайпа - не ни звънете, проблема не е в Интернет.

Нашето задължение е да доставяме Интернет.

  Опитайте се да разграничите услугите и търсете помощ там където трябва и от когото трябва. За всяко нещо си има специалист. Ако смятате, че не може да направите нещо - по добре не го правете. Платете си и други ще го направят както трябва - защото знаят как.

Плащайте си навреме и редовно сметките.

  Оправдания от вида:
     ... Нямам време ( ние също )
     ... Забравям ( ами записвайте си )
     ... Нямаше ме ( a нас ако ни няма... )
     ... Не знаех срока за плащане ( тук пише всичко )
  и други подобни са недопустими за хора, които имат лични карти.

e-mail: brezitenet@abv.bg