Фирма Брезите - 2005 е лицензиран далекосъобщителен оператор за община Ардино, и притежава удостоверение №217-05728/14,07,2005г.

издадено от Комисията за Регулиране на Съобщенията.  

Типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства към мрежата на "Брезите 2005 - Февзи Юсеинов"

 

С всички свои клиенти ползващи далекосъобщителни услуги сключваме индивидулни договори съгласно закона за далекосъобщенията и Общите условия за взаимоотношенията с потребителите.

Приложение №5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване